• I 2010 var partene enige. Njål Egeland, fra venstre, Sjur Lærdal, Monica Egeland og Kirsti Lærdal. Ekteparet Egeland kjøpte den gamle storgården Håheller ved Lysefjorden for sju millioner kroner. Ekteparet Lærdal ville gjøre Håheller til turistmagnet i kombinasjon med nytt hotell på Forsand. FOTO: Tor Inge Jøssang

Hotellpar må betale 4 millioner i erstatning

Hotell— og eiendomsutviklerne Sjur og Kirsti Lærdal fra Stavanger må betale 4 millioner kroner i erstatning til gårdbrukere i Ryfylke etter mislykket turistsatsing.