Muligens gratis i bomringen

Samferdselsdepartementet kan komme til å stadfeste folks rett til å kjøre gratis gjennom bomringen til sitt kommunesenter.