• FOTO: Øyvind Ellingsen

Grunneiere får erstatning for vern av jærstrender