- Bryne er stor nok for begge kjøpesentrene

En handelsanalyse viser at det om fem år er rom for inntil 480 millioner i økt årlig omsetning i Klepp, Time og Hå.