Flere voldtektsmenn vil gå fri

Driften av voldtektsmottaket ved Stavanger Legevakt er i fare på grunn av dårlig økonomi. Stavanger kommune har laget et forslag til hvordan utgiftene til fortsatt drift kan fordeles, men fylkesrådmannen har sagt nei til å øke støtten med 250 000 kroner.