Innbrudd på Tjensvoll og Teinå

Ubudne gjester har benyttet nattens mulm og mørke til å stjele fra Stavanger Forum og Teinå skole.