Båtfører anker kanskje

Advokat Reid Fiskaa, som representerer den tiltalte båtføreren, kaller dommen i Sandnes herredsrett en marginal domfellelse. Han viser til at den ene meddommeren ville frifinne tiltalte, og at retten på flere punkt fravek det aktor hadde lagt til grunn. Dette gjelder både med hensyn til fart, alkoholpåvirkning, sikt og om den andre båten hadde lanterner.