Politimesteren er avventende

Politimester Olav Sønderland holder fast ved at interne prosedyrer er fulgt forut for de to dødsfallene i arresten ved Stavanger politikammer.