Advokatforeningen kritisk til moms

Momsen på advokat— tjenester har gjort de svake svakere og de sterke sterkere, mener Odd Jo Forsell, leder i Den Norske Advokatforening i Sør-Rogaland