Tror på boliger på Norestraen

Ett større boligprosjekt ligger i vannskorpa på Norestraen og flere er under oppseiling.