Søppelprosjekt i det blå

Jobb1, der rus— middelavhengige plukker søppel i Stavanger, har vært vellykket, mener Kirkens Bymisjon og Stavanger kommune. Sandnes har ikke råd.