- Flere hundre heroin-misbrukere i distriktet

Politiet har ikke lenger skikkelig oversikt over heroinmarkedet i distriktet. Nye og hyppige overdosedødsfall bekymrer så mye at politiet advarer.