• Hundrevis av kubikkmeter med masse raser ut i elva hvert år i dette området, ifølge grunneier Rein Bore. FOTO: Arvid Gimre

Flomvann gnager langs Figgjoelva

Hyppigere flommer gjør at breddene av Figgjoelvas nedre løp er mer utsatt for utrasing og erosjon. Uten mottiltak blir situasjonen stadig verre, mener grunneiere.