Sans for oldtids-barnehage

Ideen om å laga naturbarnehage i eit fortidshus får god mottaking i Forsand.