Nærbø- lista nådde ikkje fram

Nærbølista må leggja vekk framlegget sitt til kvar det skal byggjast bustader på Nærbø i framtida. Eit nytt bustadområde vekk frå sentrum er ikkje aktuelt.