• Flere av husene på sørsiden av Oalsgata kan ryke, viser en mulighetsstudie utført av Vegvesenet. FOTO: Fredrik Refvem

Flere hus i Oalsgata kan ryke

10 til 15 hus i Oalsgata kan ryke når den trafikkerte åren ned til sentrum skal utvides for syklende og gående.