Kommunal navneforvirring

Oppgjørets time kom fort for den nye kommunale etaten Stavanger regnskap. Etter at brevark og konvolutter med det nye navnet var trykket, fant man ut at det allerede fantes et selskap med dette navnet.