• Fra onsdag formiddag og frem til klokken 17.30 var det jevn, tett trafikk nordover over Boknafjorden, men ventetiden var ikke lenger enn en halvtime. FOTO: Gunnar Bøe

Fulle ferjer over Boknafjorden

Påskeutfarten nordover fra Nord-Jæren har ikke ført til de store kødannelsene på sambandet Mortavika-Arsvågen.