Instruks til bussjåførene:Ikke grip inn mot voldsmenn

Sjåføren på bussen fulgte reglementet da han ikke gikk imellom, ifølge ledelsen i Boreal Transport Sør: De skal ikke gripe inn i voldssituasjoner. Spørsmålet er om han ringte politiet raskt nok, mener daglig leder.