Koster over 150.00 kroner å utbedre

Det lokale eltilsynet mente det ikke var umiddelbar brannfare med anlegget. Da Rogaland Elektro AS utførte el-kontroll, avdekket de flere og langt alvorligere feil og mangler.