• Får mennene i barnehagen gjera det dei likar, trives både menn og ungar, er erfaringa dei har gjort seg i Brekkåsen idrettsbarnehage i Trøndelag. Her er John Iver Schjegstad i sving saman med barna Emilian Martine og Emilie. (Foto: Brekkåsen idrettsbarnehage).

I denne barnehagen er dei 50 prosent menn

I Brekkåsen barnehage i Sør-Trøndelag er halvparten av dei tilsette menn. Her fortel styraren koss han har greidd å få tak i og halda på 12 menn.