Vegdirektoratet vil la passasjerer reise gratis

Fra 1. mars neste år kan det bli helt gratis å reise som passasjeri Tausambandet og over Boknafjorden. Bilbillettene vil i så fallbli dyrere.