Dobler barnehageprisen for enslige

Foreldre med høyest inntekt får størst reduksjon når Stavangerinnfører makspriser på 2500 kroner i barnehagene 1. mai. Taperneblir enslige forsørgere med lav inntekt, de får doblet prisen.