Klara Marvik får bli buande

Månadar med uvisse har tatt på, men i dag fekk Klara Marvik (87)vita at ho likevel kan få bu i omsorgsbustaden på Sand.