• Ordfører Odd Stangeland i Eigersund. FOTO: Arnt Olav Klippenberg

– Skuffende og oppsiktsvekkende av fylkesrådmannen

Fylkesrådmannen skroter Jærlinja. Det får ordfører Odd Stangeland til å se rødt. Han setter sin lit til at politikerne vil det annerledes på tirsdag.