Vegvesenet sier ja til boliger på Ryfast-masse

Statens vegvesen er positiv til Stålverkets planer om å lage kunstige boligholmer av Ryfast-masse.