• Skipper Worse er den foreningen som får mest. Lisbeth Vikse er daglig leder ved Skipper Worse Ledaal. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Levekårstyret delte ut 2,5 millioner kroner til frivillige

Skipper Worse og Pårørendesenteret er blant de foreningene som nå får ekstra støtte.