Her kjem ny E39 Ålgård-Hove

Det er ennå fleire år til du kan køyre på ny veg frå Sandnes til Ålgård, men nå har Statens vegvesen lagt fram ein rapport med ulike moglege trasear for strekninga Hove-Ålgård. Alle alternativa ligg aust for dagens E39.