- Uholdbar tomtepris på Hundvåg

Grunneiere på Hundvåg får 20 kroner pr. kvadratmeter jord som blir ekspropriert til friareal. Folk som har avgitt eiendom til utbygging av hus, har fått mellom 150 og 200 kroner kvadraten. — Uholdbart, mener Senterpartiet.