• Foreldreparet som sto tiltalt for å ha mishandlet sin to måneder gamle, sønn er frifunnet for straffekravet i Stavanger tingrett. FOTO: Anders Minge

Frifunnet for mishandling av sin sønn

Retten mener vold er den eneste mulige forklaringen på barnets skader, men finner det ikke bevist hvem av foreldrene som har utført volden.