• Jærhavet mellom Sele og Ognabukta er blinket ut som verneområde i en ny nasjonal plan. Bildet er fra Hårr i Hå kommune. FOTO: Pål Christensen

Nå skal jærhavet vernes

Jærkysten er det eneste området i Rogaland som er blinket ut som marint verneområde i en ny nasjonal plan som skal sikre mangfoldet av arter og naturtyper langs kysten.