Kommunen føyer seg

Da kommunen sendte 25 forslag til endringer og tillegg i kommuneplanen ut på høring, kom det protester mot 11 av dem.