Heimevernet uten telefon?

— Vil ikke Heimevernet være tilgjengelig, spør Håkon Hetland fra Sviland. HV-soldaten skulle sjekke med HV-08 noe om sesongens øvelser, men fant ut at det ikke var så lett.