Ber om billigere boliger

Et stort flertall av politikerne i formannskapet vedtok i går kveld å tildele 160 boliger i fem felt på det nye utbyggingsfeltet Søra Bråde på Madla til sju ulike utbyggere. Minst 75 prosent av boligene på hvert felt skal kunne Husbank-finansieres.