SR-bank søker talenter

Sparebank 1 SR-Bank opprettet i fjor gavefondet G9alt, som i løpet av en periode på fem år skal dele ut 5 millioner kroner til dyktig og talentfull ungdom. Alle i aldersgruppen 1625 år med tilknytning til bankens markedsområder kan søke.