• Retten finner det bevist at de to mennene først tvang kvinnen med seg til Bjergstedparken for deretter å slå og sparke henne.

Tatt med til Bjergstedparken og banket

De to unge mennene likte ikke at kvinnen hadde snakket stygt om dem til andre.