Er optimister, men samler underskrifter

Mye tyder på at Malmheim skole ikke legges ned. Men det er lenge til budsjettet er i havn, foreløpig tør ingen ta noe for gitt.