Godsterminal med privat finansiering?

Godsterminalen på Ganddal er ikke med i statsbudsjettet. Jernbaneverket leter etter andre muligheter for finansiering.