SV foreslår å styrke barnehagene

— Tilbudet i barne- hagene i Stavanger er ikke lenger akseptabelt, mener lokalpolitiker Anne Høigård fra SV.