Færre bosspann bra for miljøet?

Grønn Hverdag Rogaland er skeptisk til forslaget om sorteringsmaskin for søppel og mindre hjemmesortering.