• «Mellom nytt og gammelt» dette forslaget til nybygg ved Arkeologisk museum i Stavanger. Tenk deg at du står i Peder Klows gate, du har det gamle meieribygget i bakgrunnen og den tidligere sykehusparken til høyre i bildet.

Her er forslagene til nytt museum

Arkeologisk museum presenterte i dag seks utvalgte forslag til nytt Arkeologisk Museum.