• Thor Magne Seland (H), til venstre, i samtale med Håkon Block Vagle (H). Bak sitter Knut O. Eldhuset (V). FOTO: Helene Andreassen

Blir unge ledere skremt av bindingstid?

Uenigheten er stor i bystyret om det er god rekrutteringspolitikk å lokke med permisjon med to års bindingstid hos ledere.