Svært glatte veier

Redningstjenestene melder om svært glatte veier i distriktet imorgentimene. På Vagle har det vært en alvorlig ulykke, og det haroppstått en del trafikkproblemer i forbindelse med ulykken.