Tekstmelding for å huske den røde dunken

Bare en av fire husstander setter fram de røde beholderne for spesialavfall på tømmedagen. Fagsjef for renovasjon i Stavanger kommune, Rudolf Meisner, mener at noe av problemet er at de bare tømmes to ganger i året.