Alpinulykke på Stavtjørn

11-årig alpinist hentet av Luftambulansen etter å ha landet på ryggen.