Vil ha to kvinner

Styret i Rogaland Ap vil ha kjønnskvotering i leiinga i Arbeiderpartiet.