Me skal spegla samfunnet

HÅ: Dersom du får berre ein einaste ny tanke av å sjå ei utstilling på Hå gamle prestegard, er dagleg leiar Eva Watne nøgd.