Støtter nytt samarbeid om søppel

Politikerne i Sandnes vil ha en hånd på rattet i prosessen fram mot en sammenslåing av renovasjonstjenestene i Sandnes og Stavanger. I utvalg for tekniske saker onsdag framkom det ingen store innvendinger mot forslaget om å lage et felles interkommunalt selskap (IKS) eller et aksjeselskap. Imidlertid mente Leif Terje Larsen (H) at det folkevalgte organet bør være representert allerede i interimsstyret. Utvalget var enig i at det skal være representert med en person i det midlertidige selskapsstyret.