Holkeføre i Sandnes

– Det frister ikke å gå ut, men vi må jo ha mat, sier sytti år gamle Julietta Gabrieljan.