Overtallig over natten

Etter 15 år som lærer, de tre, fire siste årene i grunnskolen, har Ingrid Møllerop fått beskjed om at hun er overtallig.